wfos

Opublikowano: 28 marzec 2014
Nabór wniosków na rekultywację składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze. Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).

Czytaj więcej: Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II...

Opublikowano: 18 marzec 2014

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

 

Czytaj więcej: Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I...

Opublikowano: 18 marzec 2014
W XIII konkursie do Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowaProgramu Infrastruktura i Środowisko został wprowadzany dodatkowy typ projektów, które mogą zostać dofinansowane z Funduszu Spójności oraz przedłużono termin na składanie wniosków o dofinansowanie.

Czytaj więcej: Zmiany w XIII naborze wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej -...