wfos

Opublikowano: 29 maj 2014
W dniu 28.05.2014 na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne – Dokumenty – Prawo polskie opublikowana została najnowsza  wersja dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE".
 

Czytaj więcej: Aktualizacja dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych...

Opublikowano: 24 maj 2014
Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Czytaj więcej: Komisja europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych dla polski na lata 2014-2020

Opublikowano: 19 maj 2014
Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014).

Czytaj więcej: Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II...