wfos

Opublikowano: 03 listopad 2015
Informujemy, że w dniu 30 października 2015r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Nr POIiŚ.2.3/1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Czytaj więcej: Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Nr POIiŚ.2.3/1/2015 w ramach...

Opublikowano: 29 październik 2015
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu zostało podpisane w dniu 28 października podczas IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pn.: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się w Poznaniu

Czytaj więcej: Porozumienie w sprawie POIiŚ 2014-2020 podpisane!

Opublikowano: 20 październik 2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, informuje beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów programu POIiŚ o możliwości uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu pn.: „Zasady przygotowywania i realizacji projektów w Perspektywie Finansowej 2014 – 2020 – edycja IV”. Szkolenie realizowane jest w dniach 28 – 29 października 2015 r. w Warszawie przez CENTRUM KSZTAŁCENIA SEKTORA PUBLICZNEGO.

Czytaj więcej: Informacja o szkoleniu pn.: „Zasady przygotowywania i realizacji projektów w Perspektywie...