wfos

Opublikowano: 04 lipiec 2014
W dniu 04.07.2014 roku została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Dobra pre-umowa na przygotowanie Projektu „Poprawa odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w gminie Dobra”.

Czytaj więcej: 32 miliony na projekt „Poprawa odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w...

Opublikowano: 04 czerwiec 2014
Tegoroczna aktualizacja i modyfikacja Planu Komunikacji POIiŚ dotyczyła planu finansowego, wskaźników docelowych oraz danych teleadresowych. Dokument został również zmodyfikowany w zakresie zmian wynikających z utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Czytaj więcej: 3 czerwca 2014 roku, Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko zatwierdził, bez...

Opublikowano: 01 czerwiec 2014
W dniu 30 maja 2014 r. o godz. 15-tej zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności - Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa w ramach konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 w którym dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM.

Czytaj więcej: Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/2014