wfos

Opublikowano: 10 lipiec 2014
Kolejne 5,3 mln z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie. Umowę o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisali dziś (10.07.2014 r.) Z-cy Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie, Dawid Brzozowski i Radosław Mackiewicz oraz Adrian Guranowski - Prezes PGK Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.
 

Czytaj więcej: Ponad 5 milionów z Unii na gospodarkę wodno-ściekową w regionie

Opublikowano: 08 lipiec 2014
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności - Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa w ramach konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014, w którym dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM, wszystkie  14 wniosków aplikacyjnych, które wpłynęły do naszej instytucji uzyskały pozytywną ocenę.

Czytaj więcej: Wyniki naboru w trybie konkursowym - konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Opublikowano: 07 lipiec 2014
7 lipca 2014 r., Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Czytaj więcej: Lista rankingowa dla konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014