wfos

Opublikowano: 18 wrzesień 2014
Trwają konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dokument został opracowany przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Czytaj więcej: Konsultacje Wytycznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu...

Opublikowano: 25 sierpień 2014
W związku z zbliżającym się terminem zakończenia wielu projektów, Ministerstwo Środowiska przypomina wymagania i dobre praktyki dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych. Każda informacja o projekcie środowiskowym realizowanym w ramach POIiŚ powinna zawierać dokładną informację na temat tytułu projektu, nazwy beneficjenta, całkowitej wartości dofinansowania i wartości dofinansowania z Unii Europejskiej. Ponadto informacja musi uwzględniać nazwę Programu Infrastruktura i Środowiska oraz odniesienie do właściwego funduszu (Fundusz Spójności lub Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Czytaj więcej: Przypomnienie o wymaganiach dotyczących promocji projektów środowiskowych Programu Infrastruktura...

Opublikowano: 14 lipiec 2014
Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, jako Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej zatwierdził dwie listy rankingowe projektów złożonych w ramach naboru nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej: Miliard złotych na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w ramach POIiŚ