wfos

Opublikowano: 11 grudzień 2014
Trwa VI Konferencja pn. „Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013" w Kołobrzegu.
Uczestnikami konferencji są beneficjenci, którzy pozyskali środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013, jak również instytucje, które planują wykorzystanie środków w nowej perspektywie 2014 - 2020. 

Czytaj więcej: Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w...

Opublikowano: 25 listopad 2014

W dniu 24 listopada 2014 r. o godz. 15-tej zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności - Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa w ramach konkursu nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014, w którym dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM.

Czytaj więcej: Konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 zamknięty

Opublikowano: 14 listopad 2014Minister Środowiska,jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:

  Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynosi 20 mln euro.

Czytaj więcej: Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności