wfos

Opublikowano: 19 czerwiec 2017
Informujemy, że z dniem 29 maja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przestał realizować zadania związane z rolą Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego. Obowiązki te pełni teraz nowoutworzony Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO WZ w Urzędzie Marszałkowskim

Czytaj więcej: Osie środowiskowe RPO WZ przeniesione do struktur Urzędu Marszałkowskiego

Opublikowano: 03 grudzień 2015
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,   ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska  miejskiego KONKURS NR POIS.2.5/1/2015

Czytaj więcej: Nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020

Opublikowano: 09 listopad 2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z końcem listopada rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach nowej unijnej perspektywy. W ramach uruchomionych działań zostanie udostępnionych na projekty środowiskowe ponad 5 mld zł.

Narodowy Fundusz pierwsze nabory wniosków w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 rozpocznie 30 listopada.

Czytaj więcej: Informacja o planowanym naborze wniosków w ramach POIiŚ 2014-2020