c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 03 grudzień 2015
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,   ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska  miejskiego KONKURS NR POIS.2.5/1/2015

Czytaj więcej: Nabór dla działania 2.5. POIiŚ 2014-2020

Opublikowano: 09 listopad 2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z końcem listopada rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach nowej unijnej perspektywy. W ramach uruchomionych działań zostanie udostępnionych na projekty środowiskowe ponad 5 mld zł.

Narodowy Fundusz pierwsze nabory wniosków w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 rozpocznie 30 listopada.

Czytaj więcej: Informacja o planowanym naborze wniosków w ramach POIiŚ 2014-2020

Opublikowano: 03 listopad 2015
Informujemy, że w dniu 30 października 2015r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Nr POIiŚ.2.3/1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Czytaj więcej: Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Nr POIiŚ.2.3/1/2015 w ramach...