wfos

Załączniki do wniosków

Wszelkie problemy z wiązane z obsługą wniosków, załaczników, problemy z otwarciem dokumentów prosimy zgłaszać mailowo na adres webmaster@wfos.szczecin.pl 

W przypadku jeśli w trakcie wypełniania aktywnych formularzy zabraknie miejsca do wpisania danych prosimy o zapisanie danych na osobnej kartce i dołączenie jej do wniosku w formie załacznika (w nagłówku powinien znajdować się numer i opis pola, a załacznik powinien być wymieniony w formularzu wniosku o dofinansowanie w dziale D. Spis dokumentów dołączonych do wniosku ).