wfos

Wnioski

UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Wszelkie problemy związane z obsługą wniosków, załaczników, problemy z otwarciem dokumentów prosimy zgłaszać mailowo na adres webmaster@wfos.szczecin.pl

W przypadku jeśli w trakcie wypełniania aktywnych formularzy zabraknie miejsca do wpisania danych prosimy o zapisanie danych na osobnej kartce i dołączenie jej do wniosku w formie załacznika (w nagłówku powinien znajdować się numer i opis pola, a załacznik powinien być wymieniony w formularzu wniosku o dofinansowanie w dziale D. Spis dokumentów dołączonych do wniosku ).