wfos

Dokumenty i pliki do pobrania

Wszelkie problemy z wiązane z obsługą wniosków, załaczników, problemy z otwarciem dokumentów prosimy zgłaszać mailowo na adres webmaster@wfos.szczecin.pl 

W przypadku jeśli w trakcie wypełniania aktywnych formularzy zabraknie miejsca do wpisania danych prosimy o zapisanie danych na osobnej kartce i dołączenie jej do wniosku w formie załacznika (w nagłówku powinien znajdować się numer i opis pola, a załacznik powinien być wymieniony w formularzu wniosku o dofinansowanie w dziale D. Spis dokumentów dołączonych do wniosku ).


Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady rozliczania kosztu całkowitego zadań współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Beneficjent zobowiązany jest dodatkowo wypełnić i złożyć "Oświadczenie o podatku VAT" - formularz do pobrania znajduje się w zakładce "Dokumenty rozliczeniowe".

Od 30 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy wzór rozliczenia kosztu całkowitego zadania.

Wzory (1)