wfos

Opublikowano: 16 styczeń 2017

UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Regulamin Prosument 2017
Załącznik nr 1 - program priorytetowy
Załącznik nr 2 - wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 2a-2f - lista sprawdzająca LSF1
Załącznik nr 3 - harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 3a-3f - lista sprawdzająca LSF2
Załącznik nr 4 - zgoda na złożenie wniosku i weryfikację danych osobowych
Załącznik nr 5 - sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
Załącznik nr 6 - formularz pomocy de minimis
Załącznik nr 7 - oświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik nr 8 - informacja o zobowiązaniach finansowych
Załącznik nr 9 - zaświadczenie o dochodach
Załącznik nr 10 - dane do PIT 8C
Załącznik nr 11 - protokół odbioru
Załącznik nr 12 - zapotrzebowanie na wypłatę środków
Załącznik nr 13 - rozliczenie kosztu całkowitego zadania
Załącznik nr 14 - wytyczne techniczne
Załącznik nr 14a - kosztorys
Załącznik nr 15 - sprawozdanie roczne
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 31 styczeń 2018