c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 styczeń 2017 Dofinansowujemy:
 1. Koszt wykonania oceny energetycznej budynku przed i po realizacji przedsięwzięcia,
 2. Koszt wykonania dokumentacji technicznej,
 3. Koszt usunięcia i utylizacji starego ocieplenia, tynku, pokrycia dachowego, azbestu, demontaż zastępowanych okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej,
 4. Koszt zakupu wyrobów budowlanych i wykonania prac związanych z ociepleniem przegród (ścian, stropów, dachu, podłogi),
 5. Koszt zakupu wyrobów budowlanych i wykonanie prac związanych z warstwą elewacyjną budynku,
 6. Koszt zakupu i montażu parapetów zewnętrznych,
 7. Koszt zakupu wyrobów budowlanych i wykonanie prac związanych z pokryciem dachu,
 8. Koszt zakupui montażu stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej,
 9. Inne koszty związane z realizacją zadania jeśli WFOŚiGW uzna je za zasadne i niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
Etapy ubiegania się o dofinansowanie i realizacji zadania:
 1. Rejestracja wizyty w jednym z Punktów Obsługi Osób Fizycznych (tutaj),
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  Wykaz załączników do wniosku znajduje się na ostatniej stronie formularza wniosku o dofinansowanie i jest uzależniony od rodzaju linii pożyczkowej oraz źródła dochodu wnioskodawcy. Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisać.
 3. Procedura oceny wniosku,
 4. Uzupełnienie dokumentów (w razie potrzeby),
 5. Decyzja Zarządu,
 6. Podpisanie umowy o dofinansowaniu,
 7. Realizacja Zadania,
 8. Złożenie informacji o zakończeniu zadania i zapotrzebowania na wypłatę środków,
 9. Ubezpieczenie nieruchomości i podpisanie umowy cesji,
 10. Kontrola realizacji inwestycji,
 11. Wypłata środków,
Warunki pożyczki:
 1. Pożyczka przyznawana jest na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat.
 2. Istnieje możliwość umorzenia 30% pożyczki,
 3. Okres realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
Wykaz dokumentów niezbędnych do wypłaty środków:
 1. Druk zapotrzebowania,
 2. Faktura VAT,
 3. Protokół odbioru częściowego/końcowego robót,
 4. Ocena energetyczna budynku po wykonaniu zadania/opinia audytora o zgodności wykonania robót z audytem,
 5. Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów robót,
w ciągu 30 dni od daty wypłaty środków Beneficjent przedstawi:
 1. Potwierdzenie dokonania płatności na rachunek bankowy Wykonawcy,
Efekt rzeczowy / efekt ekologiczny:
Efekt rzeczowy:
 1. Liczba budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji (szt.).
Efekt ekologiczny:
 1. Wartość redukcji zużycia energii (kWh) i Ilość CO2 (Mg) emisji którego udało się uniknąć wyznaczona na podstawie oceny energetycznej budynku - ograniczenia zużycia energii.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 13 styczeń 2017