c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 styczeń 2017 Dofinansowujemy:
 1. Wykonanie projektu, zakup i montaż zbiornika na wody deszczowe,
 2. Inne koszty związane z wykonaniem zbiornika na wody deszczowe.
Etapy ubiegania się o dofinansowanie i realizacji zadania:
 1. Rejestracja wizyty w jednym z Punktów Obsługi Osób Fizycznych (tutaj),
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  Wykaz załączników do wniosku znajduje się na ostatniej stronie formularza wniosku o dofinansowanie i jest uzależniony od rodzaju linii pożyczkowej oraz źródła dochodu wnioskodawcy. Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisać.
 3. Procedura oceny wniosku,
 4. Uzupełnienie dokumentów (w razie potrzeby),
 5. Decyzja Zarządu,
 6. Podpisanie umowy o dofinansowaniu,
 7. Realizacja Zadania,
 8. Złożenie informacji o zakończeniu zadania i zapotrzebowania na wypłatę środków,
 9. Ubezpieczenie instalacji,
 10. Kontrola realizacji inwestycji,
 11. Wypłata środków,
 12. Sprawozdawczość,
Warunki pożyczki:
 1. Pożyczka przyznawana jest na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat.
 2. Istnieje możliwość umorzenia 30% pożyczki,
 3. Okres realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
Wykaz dokumentów niezbędnych do wypłaty środków:
 1. Druk zapotrzebowania,
 2. Faktura VAT,
 3. Protokół odbioru końcowego robót,
 4. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia,
 5. Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów robót,
w ciągu 30 dni od daty wypłaty środków Beneficjent przedstawi:
 1. Potwierdzenie dokonania płatności na rachunek bankowy Wykonawcy
Efekt rzeczowy / efekt ekologiczny:
Efekt rzeczowy/ekologiczny:
 1. liczba wykonanych zbiorników retencyjnych (szt.) o określonej pojemności (m3),
 2. gromadzenie wód deszczowych w celu powtórnego ich wykorzystania.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 16 styczeń 2017