wfos

Opublikowano: 12 styczeń 2017 Dofinansowujemy:
 1. Zakup pojazdów elektrycznych (o zerowej emisji CO2),
 2. Zakup niezbędnych akcesoriów do ładowania,
 3. Zakup i montaż stacji ładowania.
Etapy ubiegania się o dofinansowanie i realizacji zadania:
 1. Rejestracja wizyty w jednym z Punktów Obsługi Osób Fizycznych (tutaj),
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  Wykaz załączników do wniosku znajduje się na ostatniej stronie formularza wniosku o dofinansowanie i jest uzależniony od rodzaju linii pożyczkowej oraz źródła dochodu wnioskodawcy. Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisać.
 3. Procedura oceny wniosku,
 4. Uzupełnienie dokumentów (w razie potrzeby),
 5. Decyzja Zarządu,
 6. Podpisanie umowy o dofinansowaniu,
 7. Realizacja Zadania,
 8. Złożenie informacji o zakończeniu zadania i zapotrzebowania na wypłatę środków,
 9. Ubezpieczenie pojazdu i podpisanie umowy cesji i przewłaszczenia,
 10. Kontrola realizacji inwestycji,
 11. Wypłata środków,
 12. Sprawozdawczość,
Warunki pożyczki:
 1. Pożyczka przyznawana jest na okres 5-7 lat,
 2. Okres realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
 3. Kwota dofinansowania do 150 000 zł brutto.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wypłaty środków:
 1. Druk zapotrzebowania na wypłatę,
 2. Faktura VAT,
 3. Świadectwo homologacji, karta pojazdu
 4. Dokumentacja fotograficzna pojazdu z numerem seryjnym,
 5. Polisa ubezpieczeniowa z cesją praw na Fundusz,
 6. Gwarancja na urządzenie,
w ciągu 30 dni od daty wypłaty środków Beneficjent przedstawi:
 1. Potwierdzenie dokonania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy,
Efekt rzeczowy / efekt ekologiczny:
Efekt rzeczowy:
 1. Liczba zakupionych pojazdów elektrycznych (szt.)
Efekt ekologiczny:
 1. Ograniczenie emisji CO2 w skali roku (Mg)
Sprawozdawczość:
 1. Sprawozdanie roczne, składane na druku WFOŚiGW do dnia 28 lutego, po pierwszym pełnym roku eksploatacji instalacji, przez okres 3 kolejnych lat, z informacją o ilości CO2 którego emisji do atmosfery udało się uniknąć.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 styczeń 2017