wfos

Opublikowano: 15 czerwiec 2016

UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.
 

Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych 2020 na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby

Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 2 - Wykaz kosztów kwalifikowanych i wymagania techniczne
Załącznik nr 3 - Kosztorys
Załącznik nr 4 - Zgoda na złożenie wniosku
Załącznik nr 5 - Formularz de minimis
Załącznik nr 6 - Oświadczenie de minimis
Załącznik nr 7 - Informacje o wnioskodawcy
Załącznik nr 8 - Zaświadczenie o dochodachh
Załącznik nr 9 - Protokół odbioru
Załącznik nr 10 - Wniosek o wypłatę środków
Załącznik nr 11 - Wniosek o umorzenie pożyczki

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 23 wrzesień 2020