wfos

Opublikowano: 15 czerwiec 2016 Regulamin udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie zadań w ramach programu pożyczek
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Kosztorys
Załącznik nr 3 do Regulaminu - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 4 do Regulaminu - Zgoda na złożenie wniosku i weryfikację danych
Załącznik nr 5 do Regulaminu - Wytyczne techniczne
Załącznik nr 6 do Regulaminu - Formularz pomocy de minimis
Załącznik nr 7 do Regulaminu - Oświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik nr 8 do Regulaminu - Informacje o zobowiązaniach finansowych
Załącznik nr 9 do Regulaminu - Zaświadczenie o dochodach
Załącznik nr 10 do Regulaminu - Dane do PIT 8C
Załącznik nr 11 do Regulaminu - Protokół odbioru
Załącznik nr 12 do Regulaminu - Druk zapotrzebowania na środki
Załącznik nr 13 do Regulaminu - Roczne sprawozdanie z osiągniętego efektu ekologicznego
Załącznik nr 14 do Regulaminu - Rozliczenie zadania
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 16 październik 2018