wfos

Opublikowano: 09 styczeń 2020

UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych 2020 na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby

Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego
Załącznik nr 2 - Zbiorcze zestawienie kosztów
Załącznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 4 - Zgoda na złożenie wniosku i weryfikację danych osobowych
Załącznik nr 5 - Wytyczne dotyczące dokumentacji technicznej i kosztów kwalifikowanych
Załącznik nr 6 - Formularz pomocy de minimis
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik nr 8 - Informacje o zobowiązaniach finansowych
Załącznik nr 9 - Zaświadczenie o dochodach
Załącznik nr 10 - Dane kredytobiorcy do PIT 8C
Załącznik nr 11 - Protokół odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji
Załącznik nr 12 - Druk zapotrzebowania na wypłatę
Załącznik nr 13 - Roczne sprawozdanie z osiągniętego efektu ekologicznego
Załącznik nr 14 - Rozliczenie zadania
Załącznik nr 15 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 07 kwiecień 2020