c:1 s:1

wfos


PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W RAMACH I I II OSI PRIORYTETOWEJ
(stan na 04.12.2014 r.)
Legenda:
Inwestycje zakończone
Podpisane umowy
Wnioski w trakcie oceny
Przyznane potwierdzenia o dofinansowaniu
Ocena zakończona - oczekiwanie na potwierdzenie o dofinansowaniu
Umowy o dofinansowanie podpisane przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach priorytetu I oraz priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - plik