c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 grudzień 2013
Zakończyła się V Konferencja WFOŚiGW w Szczecinie pt.: „EKOfundusze szansą rozwoju Pomorza Zachodniego. Podsumowanie  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz nowa perspektywa finansowa 2014-2020”. Konferencja odbyła się w Kołobrzegu w dniach 9-10 grudnia 2013 r.

Konferencja adresowana była do wszystkich zainteresowanych finansowaniem w ramach środków krajowych oraz unijnych z uwzględnieniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim, a także beneficjenci obecnej i przyszłej perspektywy finansowej. Wśród ponad 300 gości udział w wydarzeniu, w roli gościa honorowego, wziął Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski, który podkreślał jak ważna jest współpraca wszystkich instytucji w regionie. Dzięki połączonym siłom środki krajowe i unijne wydawane są w bardzo dobry sposób, co widać poprzez liczne inwestycje realizowane w regionie – mówił.

Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. W konferencji udział wzięła również Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha zdaniem której instytucje regionalne i centralne powinny w nowej perspektywie funkcjonować jako system.
 
-Mamy nadzieję, że w nowej perspektywie także będziemy instytucją wdrażającą dla beneficjentów z zachodniopomorskiego. Wszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze swoim wieloletnim doświadczeniem warunkują skuteczną i efektywną obsługę zadań ponieważ są blisko regionalnych beneficjentów, mają niskie koszty obsługi, doskonale przeszkoloną kadrę oraz możliwości szybkiego wspierania projektów tanimi pożyczkami ze środków krajowych – mówił Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski.
 
A dodajmy, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska to instytucje, które zajmują się m.in. obsługą wniosków składanych przez instytucje sięgające po unijne pieniądze. Dotyczy to projektów z gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Do ich zadań należy m.in. przekazywanie środków unijnych, rozliczanie i nadzorowanie realizacji inwestycji oraz udzielanie niskooprocentowanych pożyczek. To ostatnie zadanie jest szczególnie ważne, bo unijne dotacje są przekazywane tylko wtedy, gdy wnioskodawca posiada tzw. wkład własny. I tu z pomocą przychodzą krajowe fundusze ochrony środowiska. Bez tych  pieniędzy nie byłoby mowy o europejskich dotacjach.
 

 


 
Prezentacje:
1_Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kołobrzeg - Odbudowa i rozbudowa umocnień
2_Jacek Chrzanowski - WFOŚiGW w Szczecinie - 20 lat WFOŚiGW w Szczecinie - podsumowanie działalności
3_Małgorzata Skucha - NFOŚiGW - Ocena realizacji współpracy pomiędzy NFOŚiGW a wojewódzkimi funduszami.
4_Gabriela Lenartowicz - WFOŚiGW w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce
5_Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Programy (PROW, RPO)
6_Stanisław Gawłowski - Wiceminister MŚ - Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020
7_Jarosław Dembek - Ministerstwo Środowiska - Programowanie systemu wyboru i oceny projektów POIiŚ
8_Joanna Książek -Wieder - Ministerstwo Środowiska - Województwo Zachodniopomorskie jako beneficjent POIiŚ 2007-2013
9_Jerzy Sarnowski - WFOŚiGW w Szczecinie jako Instytucja Wdrażająca dla I i II osi priorytetowej  POIiŚ
10_Jarosław Roliński - NFOŚiGW - Nowe programy wsparcia przez NFOŚiGW przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami
11_Sebastian Kaczmarek - WFOŚiGW w Szczecinie - Współpraca z beneficjentami w roku 2014
12_Jacek Chrzanowski - WFOŚiGW w Szczecinie - Termomodernizacja obiektów KWP w Szczecinie i Program Kawka
13_Mariusz Klimczak - BOŚ Bank S.A. - Mikroźródła szansą na rozwój regionu i ograniczenie emisji
14_Jan Musiał - WFOŚiGW w Krakowie - Projekty finansowane ze środków statutowych Funduszu oraz POIiŚ
15_Alicja Makarska - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Projekty finansowane ze środków statutowych Funduszu oraz POIiŚ
16_Hanna Grunt - WFOŚiGW w Poznaniu - Projekty finansowane ze środków statutowych Funduszu oraz POIiŚ
17_Radosław Mackiewicz - WFOŚiGW w Szczecinie - Zachodniopomorski Lider Ekologii
18_Adam Krzyśków - WFOŚiGW w Olsztynie - Projekty finansowane ze środków statutowych Funduszu oraz POIiŚ
19_Gabriela Lenartowicz - WFOŚiGW w Katowicach - Projekty finansowane ze środków statutowych Funduszu oraz POIiŚ

 
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 grudzień 2013