Opublikowano: 12 październik 2008

Konferencja szkoleniowo – informacyjna

14 lipca odbyła się konferencja szkoleniowo – informacyjna pn. "Wdrażanie I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie zachodniopomorskim"


Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem burmistrzów, wójtów i prezydentów miast i gmin województwa zacodniopomorskiego. Tematyka konferencji jak i zaproszeni prelegenci (m.in. Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,Aleksandra Malarz - Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska,  dr Michał Kiełsznia - Dyrektor Departamentu Obszarów Natura 2000 w Ministerstwie Środowiska)  zgromadzili w sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie ponad 150 osób.
 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 czerwiec 2012