wfos

Opublikowano: 23 luty 2021

Dwadzieścia dwa nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości ponad 18 milionów złotych odebrali w poniedziałek (21.02.2021 r.) przedstawiciele zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W uroczystości wzięli udział Emilia Niemyt-Prezes Zarządu i Robert Stępień-Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

 

Czternaście spośród przekazanych wozów zostało kupionych w ramach ubiegłorocznej, trzeciej edycji Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Nowe wozy będą służyć w jednostkach OSP w: Karsinie – ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy; Starej Dąbrowie, Dobrej (powiat łobeski), Dębicach, Rozwarowie, Wartkowie, Witankowie, Janiewicach, Pomianowie, Kozielicach, Czaplinku, Moryniu – średnie wozy; Otanowie i Derczewie – lekkie wozy ratowniczo-gaśnicze. Łączny koszt ich zakupu to blisko 10,2 miliona złotych, z czego ponad 5,8 mln zł to udział własny jednostek OSP, a prawie 4,35 mln zł – dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (niemal 3,22 mln zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (1,13 mln zł).
 
Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych pozwala jednostkom OSP uzyskać dotacje w wysokości do 50 % kosztów zakupu nowych wozów. Dzięki dwóm poprzednim edycjom Programu do zachodniopomorskich jednostek OSP trafiło 29 wozów ratowniczo-gaśniczych oraz 3 łodzie o łącznej wartości ponad 23 milionów złotych, które służą m.in. w OSP w Maszewie, Rychnowie, Sarbinowie, Ładzinie, Żabowie, Wełtyniu, Tychowie, Drawnie i Reczu. Łącznie w ramach trzech edycji dofinansowano 43 wozy dla OSP o łącznej wartości ponad 33 mln zł.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 23 luty 2021