c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 08 czerwiec 2020
Zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Stargardzie prace pielęgnacyjne na terenie wpisanego do rejestru zabytków parku im. Bolesława Chrobrego uzyskały dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Prace w obydwu etapach zadania polegały na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, usunięciu posuszu i założeniu wiązań w koronach drzew. Kompleksowa pielęgnacja spowoduje poprawę stanu zdrowotnego drzewostanu na terenie parku i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób odwiedzających park i plac zabaw. Prace pielęgnacyjne objęły łącznie 232 drzewa.

Koszt inwestycji to ponad 120 tysięcy złotych, z czego 20 tys. zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 czerwiec 2020