c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 czerwiec 2020
Ponad 400 mieszkańców Bobolic skorzysta z lepszej jakości wody dzięki modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Mickiewicza. Dziś w koszalińskim biurze Funduszu - w obecności Roberta Stępnia - Zastępcy Prezesa Zarządu - została zawarta umowa między WFOŚiGW w Szczecinie, a Spółką Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Modernizacja SUW jest realizowana w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Planowane są między innymi wymiana pokrycia dachowego stacji, modernizacja istniejących 3 studni wierconych, montaż nowych urządzeń, armatury, rurociągów technologicznych wraz z remontem filtrów i wymianą złóż filtracyjnych oraz wykonanie instalacji elektrycznej, sterowania i monitoringu. Ponadto zostanie zamontowany awaryjny zbiornik na czystą wodę o pojemności około 30 metrów sześciennych. Zautomatyzowanie i monitorowanie procesów uzdatniania wody pozwoli na optymalizację pracy urządzeń oraz zapewni stałą kontrolę parametrów technologicznych i ekonomicznych procesów uzdatniania. Prace potrwają do końca roku.

Koszt inwestycji to prawie 2,6 mln złotych, z czego 1,14 mln złotych to pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 05 czerwiec 2020