c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 27 maj 2020
Nad rzeką Iną, w pobliżu zagrody pokazowej konika polskiego, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, została wybudowana drewniana wieża widokowa, która już niedługo zostanie udostępniona odwiedzającym malowniczą Puszczę Goleniowską

Z tarasu będzie można podziwiać meandry rzeki Iny oraz łąki storczykowe na terenie Nadleśnictwa Kliniska. Wieża to element programu działań związanych z edukacją leśną prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, z którego oferty korzystają uczniowie m.in. ze Szczecina, Stargardu i Goleniowa.

Koszt budowy to ponad 230 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie przekazane przez WFOŚiGW w Szczecinie to niemal 68 tysięcy złotych. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Nadleśnictwa Kliniska oraz z zakupionych Jednostek Dwutlenku Węgla w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych. LGW to pilotażowo-wdrożeniowy projekt Lasów Państwowych, który ma się przyczynić się do zwiększenia ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę oraz redukcję emisji gazu z obszarów podmokłych.


Fot. Nadleśnictwo Kliniska.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 27 maj 2020