c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 kwiecień 2020
Dziś w koszalińskim biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w obecności Zastępcy Prezesa Zarządu - Roberta Stępnia przedstawiciele Gminy Sławno: Wójt Ryszard Stachowiak oraz Skarbnik Renata Litwin – podpisali umowę dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie

Dzięki niej Gmina otrzymała ponad 4,5 miliona złotych na realizację zadania: „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Sławsko w Gminie Sławno”. Gmina będzie mogła dokończyć rozpoczętą inwestycję, której efektem będzie poprawa jakości wody spożywanej przez mieszkańców wsi Sławsko, a także redukcja zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych w tej miejscowości.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 30 kwiecień 2020