c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 06 marzec 2020
Niemal 100 osób – przedstawicieli samorządów, służb mundurowych, nadleśnictw, stowarzyszeń i fundacji oraz biznesu - wzięło udział w Konferencji Regionalnej dla Beneficjentów, zorganizowanej 5 marca w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie

W programie znalazła się prezentacja oferty finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także WFOŚiGW w Szczecinie – między innymi w zakresie ochrony powietrza, doposażenia Straży Pożarnych w nowy sprzęt czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. W punkcie informacyjnym można było uzyskać wsparcie w ramach Ogólnopolskiego Projektu Doradztwa Energetycznego,

Konferencja była okazją do zaprezentowania przez beneficjentów działań, zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie. W Manowie swoje inicjatywy, związane z ochroną rysia i żubra, zaprezentowało Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Uczestnicy mogli przekonać się również, jakie eko-projekty prowadzi Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. O swoich działaniach, w tym modernizacji oczyszczalni ścieków w Unieściu i budowie na tej terenie farmy fotowoltaicznej mówili przedstawiciele Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. Mielno.

Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego realizowanego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prezentacje:
01. NFOŚiGW
02. WFOŚiGW w Szczecinie
03. Doradztwo Energetyczne
04. Czyste Powietrze
05. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
06. CEEiRJ Szczecinek
07. Ekoprzedsiębiorstwo Mielno


  
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 06 marzec 2020