c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 21 styczeń 2020
Straż Gminna w Kołbaskowie ma nowy wóz, dzięki któremu będzie mogła na bieżąco monitorować obszary Natura 2000 na swoim terenie. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Efektem ekologicznym tego zadania jest możliwość prowadzenia szczegółowego monitoringu zagrożeń dla środowiska naturalnego m.in. na obszarach „Natura 2000”. Strażnicy Gminni – nowym wozem – będą kontrolować dzikie wysypiska i paleniska na terenie gminy, a także legalność wycinki drzew.

Pojazd kosztował 108 tysięcy złotych. Połowa to dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Fot. Gmina Kołbaskowo.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 21 styczeń 2020