c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 20 styczeń 2020
Uczniowie 7 i 8 klas szkoły podstawowej z terenu naszego województwa mogą startować w konkursie Mistrz OZE, którego piąta edycja właśnie się rozpoczyna. Wydarzeniu, promującemu wiedzę o odnawialnych źródłach energii, patronuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Konkurs składa się z dwóch etapów, w których startuje zespół złożony z 2 uczniów, przygotowanych pod opieką nauczyciela. Zadania konkursowe:
Etap I - przygotowanie plakatu na temat "OZE kontra SMOG" (termin wysłania do 20 marca 2020 r.)
Etap II - test wiedzy o odnawialnych źródłach energii i zadania obliczeniowe (24 kwietnia 2020 r.)

Nagrodami głównymi dla zwycięskich drużyn są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Plakat
Regulamin i karta zgłoszeniowa

Więcej informacji i zgłoszenia: na stronie www.zs2.szczecin.pl.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 21 styczeń 2020