c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 styczeń 2020
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zyskało nowe wyposażenie, dzięki któremu może jeszcze szybciej monitorować i reagować w przypadku zagrożeń środowiska, takich jak powodzie czy pożary. Zakup środków łączności i stworzenie mobilnego stanowiska operacyjnego dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który przekazał Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 650 tysięcy złotych w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa

Efektem ekologicznym zadania o nazwie: „Zakup audiowizualnych środków łączności na potrzeby stanowiska operacyjnego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Stworzenie mobilnego stanowiska operacyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” jest poprawa bezpieczeństwa przez sprawniejsze zapobieganie, monitorowanie, reagowanie i minimalizację skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Centrum przez całą dobę koordynuje działania z zakresu zarządzana kryzysowego dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. To tam spływają informacje od służb – Policji, Straży Pożarnej, Wojska, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego czy inspekcji monitorujących jakość środowiska. To pracownicy Centrum pierwsi wiedzą o niebezpieczeństwach, grożących mieszkańcom, a w zakresie informowania o spodziewanych zagrożeniach na bieżąco współpracują z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do codziennej pracy i szybkiego reagowania na zagrożenia potrzebują nowoczesnych i bezawaryjnych urządzeń.

Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Szczecinie w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa powstało drugie, całodobowe stanowisko dyżurne WCZK, wyposażone w system wideokonferencyjny. W nowym pomieszczeniu została zamontowana podłoga techniczna, rozbudowano sieć energetyczną, zamontowano szklaną ścianę i przeniesiono ścianę wizyjną oraz ekran dotykowy. Oprócz tego 6 stanowisk dyżurnych, a także stanowiska mapowe i operacyjne zostały wyposażone w nowe środki łączności.

Wsparcie finansowe pozwoliło także na zakup samochodu, który stanowi mobilne stanowisko operacyjne. Auto umożliwia inspektorom Centrum sprawne dotarcie na miejsce zdarzenia i pozwala na bezpośrednią łączność z pracownikami stanowiska operacyjnego w budynku Urzędu Wojewódzkiego.

Fot. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 styczeń 2020