c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 03 styczeń 2020
Od dziś Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie zadań dotyczących edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i likwidacji barszczu Sosnowskiego. W 2020 roku szczeciński Fundusz przeznaczy na takie działania niemal 4 miliony złotych

Najwięcej – łącznie 3 miliony złotych – zostanie przeznaczone na realizację najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Fundusz dofinansuje między innymi programy edukacyjne, budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół  w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, a także konkursy propagujące wiedzę ekologiczną. W poprzednich latach – dzięki aktywności beneficjentów i wsparciu udzielonemu przez Fundusz – powstały nowe ścieżki edukacyjne i interaktywne wystawy ekologiczne, została nagrana płyta z dźwiękami rezerwatu Świdwie, powstał cykl filmów ekologicznych czy została przeprowadzona kampania edukacyjna dotycząca ochrony przed hałasem.

Na projekty dotyczące ochrony przyrody WFOŚiGW w Szczecinie przekaże w 2020 roku 500 tysięcy złotych. Fundusze pozwolą na realizację nowych programów ochrony przyrody, przeprowadzenie działań na rzecz ochrony gatunków cennych i zagrożonych czy prac związanych z rewitalizacją parków podworskich i pomników przyrody.

W 2020, podobnie jak w poprzednich latach, Fundusz będzie wspierał usuwanie barszczu Sosnowskiego. Pula środków zarezerwowana na ten cel to 450 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom beneficjenci będą mogli uzyskać do 75% wsparcia na likwidację szkodliwej rośliny i przeprowadzenie kampanii informacyjnych dla mieszkańców.

Szczegółowe informacje o programach można znaleźć na stronie Funduszu w zakładce Konkursy i nabory wniosków:

Edukacja Ekologiczna

Ochrona Przyrody

Barszcz Sosnowskiego

 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 07 styczeń 2020