c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 grudzień 2019
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych

- Nowy pojazd pozwoli Strażakom-Ochotnikom z Wełtynia jeszcze skuteczniej prowadzić akcje ratownicze, także te, w których występują zagrożenia dla środowiska naturalnego – mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Fundusz wsparł zakup dotacją w wysokości 380 tysięcy złotych.

Wóz jest wyposażony między innymi w 3500-litrowy zbiornik na wodę, napęd 4x4 i dwuzakresową pompę.

OSP Wełtyń jest kolejną jednostką, która uroczyście odebrała wóz kupiony w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Nowe pojazdy trafiły także do jednostek OSP m.in. w Tychowie, Osiekach, Reczu, Nowym Worowie oraz Węgorzynie.

WFOŚiGW w Szczecinie wsparł także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Gryfińskiego w ramach Programu „Mały Strażak”, dzięki któremu OSP kupiły nowe narzędzia i umundurowanie - między innymi ubrania specjalne, buty, kominiarki i hełmy, a także sprzęt potrzebny w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym aparaty powietrzne, sygnalizatory bezruchu, węże pożarnicze, pilarki, drabiny, agregaty prądotwórcze, mostki przejazdowe czy detektory prądu przemiennego oraz do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla. Ze wsparcia dotacyjnego w wysokości 19,7 tys. zł skorzystały: Jednostka Ratownictwa Wodnego – Gryfiński Klub Płetwonurków „Raffer”, a także OSP w Radziszewie, Chwarstnicy i Sobieradzu. Łącznie – w ramach 2 naborów wniosków w ramach Programu „Mały Strażak” - z dofinansowania ze środków Funduszu w 2019 roku skorzystało 28 zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie Fundusz w ramach dwóch edycji Programu przekazał OSP pół miliona złotych w formie dotacji do 90% kosztów – maksymalnie 20 tysięcy złotych na jednostkę.

Fot. ilustracyjne: TVP Szczecin.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 23 grudzień 2019