c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 wrzesień 2019
Jak poprawnie wypełnić wniosek i przesłać go za pośrednictwem Portalu Beneficjenta- można dowiedzieć się z 5 nowych filmów instruktażowych, dotyczących Programu Czyste Powietrze


Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji szkodliwych gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, pozwala sfinansować wymianę źródła ciepła zasilane paliwem stałym na ekologiczne, a także kompleksową termomodernizację domu, by poprawić jego efektywność energetyczną. To pierwszy program, który pozwala uzyskać atrakcyjne wsparcie finansowe na tak szeroki zakres prac m. in. takich jak: wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła, w tym pieców i kotłów na paliwa stałe, docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę okien i drzwi na energooszczędne, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Co dla beneficjentów ważne – program oferuje dofinansowanie do 100% wartości inwestycji, przy czym bezzwrotna dotacja – w zależności od dochodu na członka rodziny – może wynieść nawet 90%.

Filmy:

Czyste Powietrze - informacje ogólne


Czyste Powietrze - Część A


Czyste Powietrze - Część B


Czyste Powietrze - Część CD


Czyste Powietrze - Część EFG
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 25 wrzesień 2019