Opublikowano: 10 lipiec 2019

Naturalnie – zachęcamy do lektury nowego numeru!

Niemal 400 kolejnych inwestycji i projektów na rzecz poprawy jakości środowiska udało się zrealizować dzięki aktywności beneficjentów i atrakcyjnym formom finansowania, oferowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W nowym biuletynie Naturalnie znajdziecie Państwo nie tylko podsumowanie naszych działań w 2018 roku, ale także informację o nowych programach adresowanych do zachodniopomorskich beneficjentów


Wśród nich – Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych, który – w drugiej edycji – pozwoli jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych i Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na zakup nowego sprzętu, niezbędnego do ratowania życia i ograniczania skażeń środowiska.

W biuletynie Naturalnie przeniesiemy się do pełnego dźwięków ptaków rezerwatu Świdwie. Odgłosy natury stały się inspiracją do stworzenia projektu „Świdwie Sanctus”, który – w interesujący sposób łączy nagrania ptasich głosów ze śpiewem chóru. Naturze sprzyja nie tylko muzyka, ale także cisza, stąd w nowym biuletynie prezentacja projektu „Słyszę dobre dźwięki”, w ramach którego Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza we współpracy z Funduszem zachęca szczecinian do unikania hałasu i tworzenia Stref Harmonii. Jedną z nich – przy Stawie Brodowskim na osiedlu Książąt Pomorskich – możecie już Państwo odwiedzać.

To nie wszystko - serdecznie zachęcam do zajrzenia do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu – ważnego miejsca dla mieszkańców ze wschodu regionu, a także zmodernizowanych oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie i Unieściu.

Zapraszam do lektury!

Paweł Mirowski

Prezes Zarządu

Biuletyn Naturalnie 2(40)/2019


 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 10 lipiec 2019