c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 lipiec 2019

Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zakończyli cykl warsztatów  z zakresu prawidłowego aplikowania o środki oraz zagadnień technicznych, związanych z realizacją działań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Szkolenia w formie warsztatów  dedykowane były  pracownikom jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Łącznie przeprowadzono 21 spotkań powiatowych podczas, których przeszkolono 188 przedstawicieli JST.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 01 lipiec 2019