c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 14 czerwiec 2019
Jak uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze, jakie są szanse i zagrożenia związane z pakietem klimatyczno-energetycznym oraz kto może skorzystać ze wsparcia w ramach Systemu Doradztwa Energetycznego – wiedzą uczestnicy konferencji „Ochrona powietrza i OZE – możliwości finansowania. System Doradztwa Energetycznego w Polsce”, która odbyła się 13 czerwca br. w koszalińskim biurze WFOŚiGW w Szczecinie

Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw, zainteresowanych pozyskaniem środków na działania proekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Potencjalni beneficjenci mogli także dowiedzieć się o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów Energia PLUS, Ciepłownictwo powiatowe oraz Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencję – w nowej siedzibie Funduszu w Koszalinie – zorganizowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Eko-Spol.

Fot. A. Niedźwiecki/WFOŚiGW w Szczecinie.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 czerwiec 2019