c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 kwiecień 2019
Opracowanie zawiera szeroki zakres wiedzy i informacji z dziedziny efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, realizacji inwestycji i jakości powietrza
Szerokie grono adresatów tj. władze jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, ciepłownicy, jak i osoby fizyczne znajdą w Poradniku wiele przydatnych informacji, pomocnych w podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do lepszego wykorzystania energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Poradnik można znaleźć na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 08 maj 2019