c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 marzec 2019
Z nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, sfinansowanego przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych skorzystają druhowie z OSP Redło. Pojazd został im uroczyście przekazany w sobotę, 23 marca

Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w podgoleniowskim Redle jest wyposażony w 2500-litrowy zbiornik na wodę i 250-litrowy zbiornik środka pianotwórczego. Oprócz tego ma na wyposażeniu maszt oświetleniowy, zraszacze oraz wyciągarkę elektryczną. Zakup nowego wozu pozwoli na wycofanie z eksploatacji wysłużonego i ulegającego coraz częstszym awariom samochodu pożarniczego z 1987 roku.

- Jestem przekonany, że nowy pojazd, dzięki któremu w razie niebezpieczeństwa Strażacy-Ochotnicy będą reagować jeszcze skuteczniej, przyczyni się do poprawy jakości środowiska oraz bezpieczeństwa mieszkańców Redła, a także całej gminy Osina i powiatu goleniowskiego – mówił podczas przekazania samochodu Robert Stępień – Kierownik koszalińskiego biura Funduszu.

Zakup kosztował 800 tysięcy złotych, z czego 210 tysięcy to dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W pierwszej edycji Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych do zachodniopomorskich jednostek OSP trafi łącznie 10 średnich oraz 2 ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze, a także 3 łodzie ratownicze.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 26 marzec 2019