c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 marzec 2019
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian i stropodachu, modernizacja oświetlenia oraz montaż nawiewników okiennych – takie prace w ZS nr 1 w Pyrzycach dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W piątek, 22 marca, umowę dotacji w imieniu Funduszu podpisał Paweł Mirowski – Prezes Zarządu

Wsparcie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 400 tysięcy złotych pozwoli na wykonanie kompleksowych prac, dzięki którym o 68 ton rocznie zmniejszy się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto obiekt będzie potrzebował o niemal 2400 GJ energii cieplnej mniej w skali roku, niż aktualnie. Łączny koszt przedsięwzięcia to niespełna 1,7 miliona złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Pyrzyckiego.

W wybudowanym w latach siedemdziesiątych XX wieku obiekcie Zespołu Szkół nr 1 imienia Noblistów Polskich w Pyrzycach działa: liceum ogólnokształcące, liceum dla dorosłych oraz niepubliczna szkoła podstawowa.

Prace termomodernizacyjne mają się zakończyć we wrześniu przyszłego roku.

Fot: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 25 marzec 2019