c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 marzec 2019
Zbada skład powietrza i sprawdzi czy mieszkańcy nie palą śmieciami, pomoże w poszukiwaniach dzikich wysypisk i badaniu awarii sieci przesyłowych. Do Straży Miejskiej w Szczecinku trafił nowy dron, kupiony dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Dron będzie wykorzystywany przez Straż Miejską do prowadzenia patroli związanych z czynnościami dotyczącymi ochrony środowiska i przyrody, w tym między innymi poszukiwania dzikich wysypisk, kontroli ewentualnych wykrytych zanieczyszczeń terenu czy wzmocnienia kontroli źródeł niskiej emisji.

Za pomocą aparatury pomiarowej możliwe jest identyfikowanie źródeł emisji do atmosfery szkodliwych substancji, w tym: pyłów PM10 i PM2.5, związków organicznych, dwutlenku węgla i formaldehydów.

Dron wraz z mobilnym laboratorium jest wsparciem dla Straży Miejskiej w identyfikacji miejsc, w których spalane są niedozwolone materiały w przydomowych piecach. Dron ma możliwość zaplanowania tras przelotów, co daje większy obraz monitoringu i precyzyjne wskazanie lokalizacji, gdzie dochodzi do przekroczeń jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Rolą mobilnego laboratorium nie jest zastąpienie stacji pomiarowych, ale głównie prewencja. Dron może być również wykorzystywany do badania awarii sieci przesyłowych.

Koszt zakupu drona to prawie 168 tysięcy złotych, a wsparcie z WFOŚiGW w Szczecinie w formie dotacji i pożyczki to niemal 84 tysiące złotych.

Fot. Straż Miejska w Szczecinku.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 01 marzec 2019