c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 luty 2019
Z nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, kupionego przy wsparciu Funduszu, mogą już korzystać druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie. Nowy pojazd został przekazany do służby 23 lutego

Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”. Koszt to 800 tysięcy złotych, z czego połowa to dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pojazd będzie służyć przy zabezpieczaniu obszaru Natura 2000, rezerwatu przyrody Janiewickie Bagna z unikatowym torfowiskiem oraz znacznych terenów leśnych o dużym stopniu zagrożenia pożarowego. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i jakość środowiska w Żukowie, Janiewicach, Brześciu i Gwiazdowie oraz w całym powiecie sławieńskim.

WFOŚiGW w Szczecinie podczas przekazania wozu reprezentował Robert Stępień – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków w Biurze Koszalin.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 08 marzec 2019