c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 styczeń 2019
Posiada zbiornik o pojemności 3 tysięcy litrów wody i autopompę o wydajności 1,6 tysiąca litrów na minutę. Z nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego skorzystają strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach. Dzięki dofinasowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Powiecie Stargardzkim będzie bezpieczniej i bardziej ekologicznie

Nowy pojazd jest wyposażony także w 300-litrowy zbiornik środka pianotwórczego, wyciągarkę o uciągu 8 ton i maszt oświetleniowy. Kabina została zaprojektowana z myślą o 6 członkach załogi. Trwa doposażanie wozu w dodatkowy sprzęt niezbędny do gaszenia trudnych pożarów (m.in. śmieci i paliw płynnych), a przekazanie go do służby jest planowane na drugą połowę lutego.

Nowy samochód kosztował niemal 800 tysięcy złotych i został kupiony przez OSP Dolice w ramach „Ogólnopolskiego Systemu Finansowania Służb Ratowniczych”. Połowa tej kwoty to dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Oprócz środków WFOŚiGW, zakup został sfinansowany dzięki wsparciu z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Gminy Dolice.

Fot. OSP Dolice.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 styczeń 2019