c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 grudzień 2018
Bezpieczniej i bardziej ekologicznie w gminie Mieszkowice i powiecie gryfińskim. Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Łysogórkach może korzystać z nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, kupionego przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”

- Jestem przekonany, że nowy wóz, dzięki któremu w razie niebezpieczeństwa Strażacy-Ochotnicy będą reagować jeszcze skuteczniej, będzie Państwu dobrze służyć i przyczyni się do poprawy jakości środowiska oraz bezpieczeństwa mieszkańców Starych Łysogórek, a także gminy Mieszkowice i całego powiatu gryfińskiego – mówił w sobotę, 15 grudnia br. podczas uroczystego przekazania pojazdu Paweł Mirowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Łączny koszt zakupu pojazdu to niemal 900 tysięcy złotych, na który składają się: dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – prawie 250 tysięcy złotych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – niespełna 150 tysięcy złotych oraz Gminy Mieszkowice w wysokości prawie 500 tysięcy złotych.

Duże wsparcie dla zachodniopomorskich jednostek OSP

Dzięki Ogólnopolskiemu Programowi Finansowania Służb Ratowniczych do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym regionie trafi łącznie 12 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych oraz 3 łodzie ratownicze. Z nowych pojazdów skorzystają Strażacy-Ochotnicy z jednostek OSP w Stanominie. Ustroniu Morskim, Parsęcku, Redle, Żukowie, Starym Jarosławiu, Wysokiej Kamieńskiej, Dolicach, Kierzkowie oraz Rudkach. Z kolei łodzie ratownicze będą służyć w jednostkach OSP w Bielkowie, Kluczewie oraz Osinowie Dolnym. Koszt nowego sprzętu dla zachodniopomorskich jednostek to ponad 10 milionów złotych, z czego prawie 2,7 miliona złotych to wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ponad 1,3 mln zł – dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Łączna pula środków przeznaczona na realizację programu w skali kraju to ponad 285 milionów złotych.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 grudzień 2018