c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 październik 2018
Gospodarka odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; nowoczesne metody gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi oraz pozyskiwanie funduszy na przetwarzanie odpadów – to tematy konferencji naukowej, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 16-17 listopada

Organizatorami są: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Obrady podczas pierwszego dnia konferencji (16.11.2018r.) odbędą się na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT (al. Piastów 50). Drugiego dnia (17.11.2018r.) zaplanowano wizytę w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów ECO Generator.

Rady_na_odpady-zaproszenie

Rady_na_odpady-karta uczestnictwa
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 październik 2018