c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 wrzesień 2018
Liga Ochrony Przyrody i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęcają uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości: „Ojczysta przyroda jest wokół nas – symbole odwagi i męstwa”

Orzeł, żubr, bocian biały i dąb – celem konkursu jest zainteresowanie uczniów znaczeniem ojczystej przyrody poprzez znajomość symboli przyrody związanych z polską historią. Regulamin konkursu przewiduje, że uczestnicy będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję symboli Ojczystej przyrody.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, którzy będą rywalizować w 2 kategoriach: klasy I-IV oraz klasy V-VIII. Prace (maksymalny format: A3, przestrzenne – do wysokości 15 centymetrów) można nadsyłać do 25 października na adres: Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie, ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin.

Cele konkursu:
1.    rozwijanie wśród uczniów szkół podstawowych postaw obywatelskich, troskę o środowisko, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa;
2.    rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród uczniów;
3.    propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych;
4.    motywowanie uczniów do rozwijania pasji przyrodniczych, historycznych i artystycznych;
5.    rozwijanie kreatywności uczniów w zakresie technik sztuki plastycznej;
6.    zaangażowanie nauczycieli i uczniów w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

Regulamin konkursu „Ojczysta przyroda jest wokół nas – symbole odwagi i męstwa”
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 18 wrzesień 2018