c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 wrzesień 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do udziału w akcji „100 tysięcy drzewek na 100-lecie Niepodległości Polski”

Podczas XXXI Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach – w dniach 8 i 9 września 2018 roku – do odwiedzających targi, którzy wykażą się wiedzą z zakresu ekologii i segregacji odpadów – trafi 3 tysiące ufundowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie sadzonek polskich drzew – w tym lip, klonów i grabów. Podczas sobotnio-niedzielnej akcji mieszkańcy będą mogli otrzymać sadzonki rodzimych gatunków drzew – w zamian za przekazane do powtórnego przetworzenia odpady, m.in. butelki plastikowe typu PET, baterie, puszki aluminiowe, makulaturę, żarówki, świetlówki, „elektrośmieci” itp.

Akcja ma na celu uczczenie w sposób szczególny 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a przy okazji także zwrócenie uwagi Polaków na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne w Ojczyźnie, gdyż taka postawa stanowi jedną z form nowoczesnego patriotyzmu.

Poprzez powszechną akcję sadzenia drzew, chcemy podkreślić, że proekologiczne działania każdego z nas mają wymierne znaczenie, szczególnie takie codzienne czynności, jak segregacja i właściwa utylizacja odpadów oraz szacunek dla pięknej polskiej przyrody, w tym także otaczającej nas zieleni na ulicach, osiedlach, skwerach, czy w parkach.  

Ogólnopolska akcja „100 tysięcy drzew na 100 lecie niepodległości Polski 1981-2018” – to wielkie przedsięwzięcie patriotyczno-ekologiczne, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje wraz z Funduszami Wojewódzkimi. Akcja odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego i jest realizowana w ramach projektu „Niepodległa”.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 wrzesień 2018