c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 31 sierpień 2018
Przypominamy, że do 31 sierpnia br. należy złożyć wnioski spółek wodnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Po ustaleniu listy spółek wodnych, które będą finansowane przez Urząd Marszałkowski, zostanie ogłoszony termin naboru wniosków dla tych spółek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Na działalność zachodniopomorskich spółek wodnych w bieżącym roku zostanie przeznaczona kwota 600 tysięcy złotych, z czego połowa pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Projekty, które zostaną wybrane do dofinansowania przez Województwo, będą mogły uzyskać dodatkowo od Funduszu wsparcie finansowe w formie dotacji, której wysokość wyniesie do 50% kosztów całkowitych zadania. Środki z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty kosztorysowe bezpośrednie oraz podatek VAT – jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia lub odzyskania podatku.

Dofinansowanie zostanie przekazane spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2018 roku, czyli między innymi na prace związane z koszeniem i wygrabianiem porostów, karczowaniem lub wycięciem drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniem dna rowów, czyszczeniem i naprawą budowli na rowach czy naprawą budowli systemów melioracji wodnych.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 31 sierpień 2018