c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 sierpień 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie we wrześniu rozpocznie nabór wniosków od mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w ramach ogólnopolskiego, Rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie beneficjenci będą mogli wziąć udział w szkoleniach we wszystkich zachodniopomorskich gminachAtrakcyjne dofinansowanie na bardzo szeroki zakres prac

Program będzie realizowany do 2029 roku, przy czym podpisywanie umów jest zaplanowane do końca 2027 roku, a rozliczenie kosztów kwalifikowanych – do połowy 2029 roku. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym - wnioski będą oceniane na bieżąco.

Nowy program priorytetowy oferuje nawet do 47 700 złotych dofinansowania na kompleksową termomodernizację budynku jednorodzinnego. - Osoby, które chcą wyremontować już istniejący dom, mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (w tym węglowe – V klasy i biomasowe), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła – wraz z montażem – mówił podczas konferencji prasowej Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Finansowanie w przypadku istniejących budynków obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów i podłóg na gruncie; docieplenie ścian wewnętrznych, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, montaż instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, wśród których są kolektory słoneczne i mikroinstalacje fotowoltaiczne (OZE finansowane tylko w formie zwrotnej).

Osoby, które budują nowy dom jednorodzinny mogą pozyskać środki na zakup: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemów ogrzewania elektrycznego, kondensacyjnych kotłów gazowych i pomp ciepła.

Ponad 100 miliardów złotych na poprawę jakości powietrza

Na realizację Programu „Czyste Powietrze” zostanie przekazana ogromna kwota ponad 100 miliardów złotych, z czego większość – niemal 2/3 – w formie dotacji. Z programu skorzystają także mieszkańcy naszego regionu o niższych dochodach. Jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 600 złotych miesięcznie, dofinansowanie do 100% wartości inwestycji wyniesie 90% dotacji i 10% w formie pożyczki. Taką umowę będzie można zawrzeć nawet na 15 lat, więc obciążenie budżetu domowego pożyczkobiorcy będzie niewielkie.

Konkretna odpowiedź na problem smogu

„Czyste Powietrze” to odpowiedź na problem smogu, który – niestety – daje się we znaki także mieszkańcom zachodniopomorskich miast. Dzięki programowi Czyste Powietrze poprawi się efektywność energetyczna 4 milionów domów. Program zakłada wymianę 3 milionów nieefektywnych źródeł ciepła – kotłów starej generacji oraz montaż co najmniej miliona niskoemisyjnych źródeł ciepła. Po zakończeniu prac poddane termomodernizacji domy będą bardziej energooszczędne – ich zapotrzebowanie na energię zmniejszy się rocznie o niemal 16 milionów Megawatogodzin. Nie mniej ważne są też planowane do osiągnięcia efekty ekologiczne programu: to ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku siarki o ponad 300 tysięcy ton rocznie, pyłu PM10 o 73,5 tysiąca ton w skali roku, pyłu zawieszonego PM2,5 o ponad 65 tysięcy ton rocznie, benzo(a)pirenu o 87 ton rocznie, a dwutlenku węgla – o co najmniej 26,3 miliona ton.

Fundusz organizuje cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców

Wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczyna cykl spotkań na temat Programu „Czyste Powietrze”, adresowanych do mieszkańców naszego regionu. We wrześniu i październiku odwiedzimy wszystkie zachodniopomorskie gminy. - Podczas spotkań w 114 gminach pracownicy Funduszu będą nie tylko kompleksowo informować mieszkańców o zasadach uzyskania wsparcia finansowego w ramach Programu, ale również podpowiadać, jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie – wyjaśnił Paweł Mirowski – Prezes Zarządu Funduszu. Pierwsze spotkania odbędą się już na początku września. Szczegółowy harmonogram spotkań dla mieszkańców będzie dostępny na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 30 sierpień 2018