c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 21 czerwiec 2018
Nadleśnictwo Drawsko aplikowało do WFOŚiGW w Szczecinie o wsparcie finansowe na umieszczenie w lasach na swoim terenie kłód bartnych, dzięki którym uda się zwiększyć populację pszczół na obszarze niemal 20 leśnictw

Efektem ekologicznym będzie skuteczne zasiedlenie barci przez pszczele rodziny, założenie remiz z gatunkami roślin miododajnych i utrzymanie ich w dobrej kondycji. Wartość zadania to ponad 88 tysięcy złotych, z czego 60 tysięcy stanowi dotacja ze środków Funduszu. Umowę – 20 czerwca 2018 roku – podpisali: Radosław Grzegorczyk – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Zbigniew Łukomski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko.

W ramach projektu dotacyjnego pod tytułem „Bartnictwo – powrót pszczół do lasu”, korzystając ze wsparcia WFOŚiGW w Szczecinie Nadleśnictwo Drawsko rozwiesiło na swoim terenie, pośród 17 Leśnictw, 34 barcie oraz założyło 7 remiz śródleśnych obsadzonych roślinami silnie nektarującymi. Wybór miejsc, w których znalazły się barcie, oparty był na wcześniejszej analizie dostępności do miejsc z wodą oraz podstawową bazą pokarmową.

Na łączną wartość zadania składają się koszty związane z wykonaniem barci, rozwiezieniem ich w terenie oraz z zamocowaniem na wytypowanych drzewach, wykonaniem grodzeń przy remizach, zakupem materiału sadzeniowego oraz pracy samego sadzenia, zakupem materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Na potrzeby zajęć z najmłodszymi Nadleśnictwo planuje kupić puzzle tematycznie dowołujące się do pszczelarstwa. Szczególną atrakcję edukacyjną stanowić będzie barć pokazowa oraz pokazowy ul wielkopolski.

Projekt Nadleśnictwa Drawsko jest jednym z trzech, dofinansowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach pilotażowego programu „Odbudowa populacji pszczół”. O pozostałych można przeczytać tu.

Tekst: Nadleśnictwo Drawsko/WFOŚiGW w Szczecinie
Fot. Archiwum Nadleśnictwa Drawsko.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 27 czerwiec 2018