c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 08 czerwiec 2018
Dziś w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie została uroczyście zainaugurowana regionalna część rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Jego budżet na lata 2018-2029 to 103 miliardy złotych w skali kraju. Łącznie z wkładem własnym beneficjentów, którzy będą uczestniczyć w programie, na walkę ze smogiem przeznaczonych zostanie 130 mld zł

Środki te trafią także do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych z województwa zachodniopomorskiego, w tym do osób o niskich dochodach, które będą mogły uzyskać aż do 100% wsparcia, z czego 90% będzie stanowić dotacja.

Preferencyjne finansowanie pozwoli na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji od 3 do 4 milionów domów jednorodzinnych, w tym wymianę źródła ciepła, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii czy termoizolację ścian i stropów.

Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, zostało zawarte 7 czerwca 2018r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podpisali je przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym WFOŚiGW w Szczecinie oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Konkretna odpowiedź na problem smogu

- Województwo zachodniopomorskie to region zielony i przyjazny środowisku, ale niezbędne są kolejne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Program „Czyste Powietrze” to propozycja także dla mieszkańców naszego regionu i odpowiedź na potrzebę ograniczenia problemu smogu, którego rozwiązanie jest priorytetem dla Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych będą mogli uzyskać wymierne wsparcie na szeroki zakres prac, dzięki którym budynki będą bardziej energooszczędne i proekologiczne. Z dużą radością przyjmuję nie tylko bardzo atrakcyjne warunki programu, ale także jego dostępność – również dla osób o niższych dochodach – mówi Tomasz Hinc wojewoda zachodniopomorski.

103 miliardy złotych na poprawę jakości powietrza

Budżet programu to ponad 103 miliardy złotych, z czego większość – niemal 64 miliardy złotych – zostanie przekazana w formie dotacji. Pozostałe środki – niespełna 40 miliardów złotych – trafią do właścicieli domów jednorodzinnych w formie pożyczek. Wysokość i rodzaj dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” zależy od poziomu miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę. – Jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 600 złotych, dofinansowanie do 100% wartości inwestycji będzie wynosić aż 90% dotacji i 10% w formie wsparcia zwrotnego. Umowę preferencyjnej pożyczki będzie można zawrzeć nawet na 15 lat, co nie będzie obciążać domowego budżetu pożyczkobiorcy. Co bardzo ważne – beneficjenci programu „Czyste Powietrze” są zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jestem przekonany, że tak atrakcyjny mechanizm skłoni mieszkańców naszego regionu do inwestowania w rozwiązania i technologie, które wpłyną na poprawę jakości środowiska - wyjaśnił Radosław Grzegorczyk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który dodał, że program pozwoli sfinansować bardzo szeroki zakres prac: - To między innymi wymiana źródła ciepła na ekologiczne, montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, wymiana okien i drzwi na energooszczędne, kompleksowa termomodernizacja ścian i stropów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Ponad 3 miliony nieefektywnych pieców – do wymiany

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” wszyscy będziemy oddychać lepszej jakości powietrzem. – Wymiernym efektem ekologicznym będzie redukcja emisji zanieczyszczeń zatruwających powietrze, którym oddychamy. To pyły zawieszone PM10 i PM2,5, benzoapiren, dwutlenek siarki, tlenki azotu czy dwutlenek węgla. Emisja tych groźnych dla zdrowia substancji dzięki programowi Czyste Powietrze zostanie znacznie ograniczona - zaznacza Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, który dodaje, że oprócz efektu ekologicznego bardzo ważne jest osiągnięcie efektów rzeczowych: - Rządowe dofinansowanie w ramach programu pozwoli na kompleksową termomodernizację od 3 do 4 milionów domów jednorodzinnych, wymianę ponad 3 milionów nieefektywnych kotłów węglowych starej generacji, montaż miliona nowych, niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Nabór wniosków dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego będzie prowadzony w trybie ciągłym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Środki na realizację programu zostaną udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy zawartej ze szczecińskim Funduszem.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” – najważniejsze informacje

- 103 miliardy złotych – budżet programu na lata 2018-2029
- Do 100% wartości zadania – poziom dofinansowania
- 90% dotacji i 10% pożyczki – intensywność dofinansowania dla osób o najniższych dochodach
- Beneficjenci – osoby fizyczne: właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych
- 7 tysięcy złotych – minimalna wartość kosztów przedsięwzięcia
- 53 tysiące złotych – maksymalna wysokość dotacji
- 15 lat – maksymalny czas finansowania pożyczką
- Do 6 miesięcy – okres karencji w spłacie pożyczki
- 2 lata – czas realizacji inwestycji od daty zawarcia umowy

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” obejmie:

- Wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (kotły V klasy oraz biomasowe), systemy ogrzewania elektrycznego, gazowe kotły kondensacyjne oraz pompy ciepła;
- Docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, dachów, stropodachów, stropów i podłóg;
- Wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na energooszczędną;
- Montaż lub modernizację wewnętrznych instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi;
- Zastosowanie odnawialnej źródeł energii cieplnej i elektrycznej (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne);
- Montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 08 czerwiec 2018